Newsletter / Nyhedsbrev

Februar 2021

Velkommen til et nyt og meget spændende år.


Bestyrelsen for Højskoleprojekt Lolland-Falster håber alle er kommet lige så godt ind i 2021, som vi er – på trods af den verdensomspændende

Coronapandemi. 


Det er nu lykkedes at tage et meget afgørende skridt for realiseringen af Madens Internationale Højskole. Vores næstformand i bestyrelsen, Thomas Fabienke, har købt den tidligere højskole i Søllested, Lolland, i starten af januar 2021 med overtagelse 1.7.2022. Bygningerne er perfekte til vores brug.


Projektgruppen bestående af Malthe Borch og Katharina Fredslund havde inden købet udfærdiget en flot beskrivelse af, hvad de kommende bygninger skal kunne.


Højskolebygningerne rummer ca. 50 enkelt- og dobbeltværelser, masser af undervisningsrum, et professionelt køkken, stor samlingssal,

laboratorium og værksteder og meget mere. Herudover er der to lærerboliger, så vi kan fint bygningsmæssigt opfylde ministeriets krav til at blive godkendt som højskole.

                                                                                                                                                  

I tilgift er der en stor park med masser af muligheder for kommende højskoleelever for at nyde fritiden sammen, for udeundervisning og for afslapning alene. 


Vi har 1,1 hektar landbrugsjord, hvor Sidsel allerede er i gang med at planlægge indretningen af en markedshave med grøntsager, frugttræer og meget mere. Vi forventer, at den vil indgå i undervisningen fra højskolens start. 


Bestyrelsen arbejder nu på højtryk sammen med projektgruppen for at samle materiale sammen til ministeriet med henblik på at blive godkendt som Folkehøjskole. En godkendelse tager som regel 11 måneder, så da vi forventer at afholde første kursus i sidste halve år af 2022, skal vi i løbet af de næste måneder være klar med en ansøgning.


Samtidig skal bestyrelsen arbejde målrettet på, gennem fonde og private midler, at skaffe penge til at købe bygningerne af Thomas Fabienke. Vi vil meget gerne eje bygningerne fra start, selvom vi gerne må leje i nogle år.


Pressen har vist interesse for vores projekt og vi har haft artikler i områdets avis Folketidende og TV2øst har vist stor interesse

for at følge vores projekt.


Hvis I er interesseret i at se artikler og Tv-indslag, så klik på flg. link:

Indslag i TV2Øst:

https://www.tv2east.dk/nyheder/12-01-2021/1930/1930-12-jan-2021?clip=266fba13-0de4-4707-93a2-86d0e4285d09


Artikel i TV2Øst

https://www.tv2east.dk/lolland/madhoejskole-paa-lolland-rykker-et-stort-skridt-naermere-en-realisering?fbclid=IwAR1jYtwZtkS9KCKRszfcfL2GvzX1IOiZ0bWtyrmCVYJVoZrz1q7Iuh-sO_A

 

Artikel i Folketidende:

https://folketidende.dk/Lolland/Kommende-madhoejskole-har-fundet-domicil/artikel/571460

 

Mange andre viser os også stor interesse – både fagfolk og almindelige mennesker, som vil støtte ideen og måske er kommende kursister. Vi er ved at opbygge vores medlemskartotek, så vi kan overholde alle GDPR/forskrifter – altså persondataloven. Vi er meget glade for alle de mennesker, der kontakter os, stiller sig til rådighed for projekter og alle de som melder sig ind i vores skolekreds. Tusind tak.

 

Bestyrelsen holder møde mindst en gang om måneden – for tiden på Zoom. Projektgruppen holder fysisk møde en gang om måneden og mødes der ud over mindst en gang om måneden digitalt. Sammen arbejder vi med højskolens vision og mission, diskuterer skolens undervisningsstruktur og projektgruppen knokler med det faglige indhold.


Vi skal nok holde jer orienteret – ellers er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsesformanden.

                                                                                                              Lene Hatt

                                                                                                      4800lene@gmail.com

                                                                                                                +45 23 83 18 02