Generalforsamling

Generalforsamling

den 28. april 2021 kl.ca 20

efter den stiftende generalforsamling for Lollands Højskole

evt. digitalt afhængigt af reglerne ifølge Corona-epidemien

udsendt den 14. april 2021

 

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen)
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse (kasserer Benny Esmann Jensen, revisorer Thomas Fabienke, Jette K Steensen)
 1. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer (indkommet senest den 20. april)
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Thomas Fabienke, Jette K Steensen, Kirsten Sydendal og Benny Esmann Jensen
 3. Valg af suppleant.
 1. Fastsættelse af medlemskontingent. Nuværende kontingent er 250 kr.
 2. Valg af revisorer
 3. Eventuelt

 

 • 4 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden ved annoncering på foreningens hjemmeside og ved e-mail til medlemmerne (jf. § 3 stk.5.)
 • 3 Stk. 1. Enhver myndig person, som støtter foreningens formål, kan blive medlem af foreningen ved at anmode bestyrelsen herom. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmets indbetaling af kontingent er registreret.

 

Lene Hatt

Bestyrelsesformand