Vision

Lokalbaseret højskole med internationalt udsyn

Baseret på lokale styrker og traditioner inden for fødevarer, grøn teknologi og samfund vil vi rejse en folkehøjskole, der kan være en stærk lokal samarbejdspartner og medspiller på innovation, bæredygtighed og uddannelse.

 

Ambitionen er at den nye højskole skal tage farve af den muld den står i, og lade det faglige indhold udspringe heraf. Ikke af lokalromantiske grunde, men baseret på tro på, at der netop på den måde kan skabes synergier mellem eksisterende aktiviteter og udfordringer hos både virksomheder, det offentlige og civil-samfundet - og så en folkehøjskoles fokus på formidling og demokratisk virke gennem undervisning, dannelse og folkelig oplysning.

 

Disse tre faglige pejlemærker inden for fødevarer, grøn teknologi og samfund vil ikke kun have interesse inden for landets grænser, men de udfordringer, som Danmark står overfor på disse områder, deles internationalt, og derfor vil højskolen også rette blikket mod udlandet efter elever og samarbejdspartnere.

 

 

Efter lang tid med stagnation og tilbagegang for de danske folkehøjskoler er der igen fremgang og stigende elevtal. Mange har i mellemtiden måtte dreje nøglen rundt, og i Region Sjælland er der i dag blevet særligt langt mellem de almene højskoler. Derfor mener vi at tiden er kommet til påny at rejse en almen højskole på Lolland-Falster.

 

Målsætningen er inden for 2 til 3 år at kunne åbne dørene for den nye højskole, men arbejdet med at udvikle højskolen er allerede i gang. Gennem en række pilot- og udviklingsprojekter vil vi sætte faglighederne i spil for skærpe profilen og opbygge stærke samarbejdsrelationer lokal, nationalt og internationalt.

 

Historisk set er mange folkehøjskoler blevet startet ved at folk bredt i et lokalområde er gået sammen og i fællesskab har rejst en skole. Den tradition har vi tænkt os at holde fast i. Derfor vil udviklings-processen blive åben, og alle med interesse vil få mulighed forme idéerne til en ny højskole på Lolland-Falster.