International højskole med stærkt fødevarefokus

International folk high school with a strong focus on food

Målet med Højskoleprojekt Lolland-Falster at rejse en international højskole på Lolland-Falster med stærkt fokus på fødevarer fra det landbrugsfaglige til det gastronomiske - og med  potentiale for på sigt at udfolde en bredere bæredygtig profil ved at søge synergierne mellem fødevare-, natur- og samfundsvidenskaberne. En højskole, der skal kendetegnes ved sin evne til at kombinere et højt, akademisk vidensniveau og stor praksisnærhed, der  skaber engagement og virkelyst hos særligt unge mennesker. Højskolen skal være et referencepunkt for hvordan vi med opfindsomhed og nysgerrighed kan give os i kast med vores samtids udfordringer både lokalt, nationalt og internationalt.

//

The goal for Højskoleprojekt Lolland-Falster is to establish an international folk high school in Lolland-Falster, which have a strong focus on food from agriculture to gastronomy -  and has the potential  to work within a broader sustainability framework in seeking the synergy between food,  social and natural sciences. A folk high school  known for  combining a high academic level  with    practice and craftsmanship      to stimulate the commitment and enthusiasm of especially  young people. This  school will become a point of reference for how we with ingenuity and curiosity  meets the  challenges of our time head on.